KAKO POLAGATI VOZNI ISPIT

Uvjet za polaganje teorijskog ispita je prisutnost osobnog dokumenta koji vrijedi na dan ispita (osobna iskaznica, putovnica, boravišna iskaznica).

Teoretski ispit provodi se u obliku računalnog testa u dvorani Pokrajinskog prometnog centra. Za svaki predmet računalo bira pojedinačni set od 32 pitanja.

Teorijski ispit podijeljen je u dva dijela:

 • Prvi dio sadrži 20 pitanja o osnovnom znanju – – odgovori se dobivaju iz dva predložena, označeni riječima “DA” ili “NE”, ispitanik ima 20 sekundi da pročita pitanje i još 15 sekundi da odgovori.
 • Drugi dio sastoji se od 12 pitanja temeljenih na znanju stručnjaka, odgovor na koji se vrši odabirom jedne od tri opcije, označene slovima A, B i C; Ispitanik ima 50 sekundi da pročita pitanje i odgovori na njega.


Pitanja se ocjenjuju s 3, 2, 1 bodom. ovisno o njihovoj važnosti za sigurnost cestovnog prometa. Neuspjeh u davanju bilo kakvog odgovora dovodi do O pt. Uvjet za postizanje pozitivnog rezultata je steći najmanje 68 bodova. od 74 moguća. Teoretski dio državnog ispita traje 25 minuta.

Samo je jedan odgovor točan i nemoguće se vratiti na prethodna pitanja. Film se projicira samo jednom i završava zamrznutim okvirom koji traje dok odgovarate.

Pitanja u glavnom i specijaliziranom dijelu nedvosmislena su. U slučaju osnovnih pitanja, postoje pitanja ilustrirana video zapisima i fotografijama iz stvarnih prometnih situacija. U specijaliziranom odjeljku pitanja su po potrebi ilustrirana odgovarajućim fotografijama ili slikama. I u prvom i u drugom dijelu mogu se pojaviti pitanja koja ne sadrže fotografije ili video zapise.

Vozačka dozvola KAT A

Uvjet za dobivanje vozačke dozvole Kategorija A je:

Vozačka dozvola CAT A
 • navršenih 24 godine, 20 godina s 2 godine kategorije A2 i 18 godina na odsluženju vojnog roka
 • završetak obuke,
 • polaganje državnog ispita.

Uslovi za vožnju za kategoriju A

 • svaki motocikl,
 • vozilo iz AM kategorije,
 • kombinacija vozila – gore navedena vozila spojena na prikolicu – samo u Hrvatskoj

Vozačka dozvola KAT B

Uvjet za dobivanje vozačke dozvole Kategorija B je:

 • navršiti odgovarajuću dob – 18 godina,
 • završetak obuke,
 • položen državni ispit.

Uslovi za vožnju za kategoriju B

 • motorno vozilo čija najveća dopuštena masa (GVW) ne prelazi 3,5 tone (osim motocikla ili autobusa);
 • motorno vozilo čija ukupna težina ne prelazi 3,5 tone s lakom prikolicom (do 750 kg)
 • poljoprivredni traktor ili vozilo koje se sporo kreće.
 • vozila navedena za vozačku dozvolu kategorije AM.
 • motocikl s kapacitetom motora ne većim od 125 cm3, snagom ne većom od 11 kW i omjerom snage i težine ne većim od 0,1 kW / kg, pod uvjetom da osoba ima vozačku dozvolu kategorije B najmanje 3 godine

Vozačka dozvola KAT C

Uvjet za dobivanje vozačke dozvole Kategorija C je:

 Vozačka dozvola KAT C
 • navršiti odgovarajuću dob – 21 godinu,
 • za osobe koje su stekle početnu kvalifikaciju navedenu u odredbama Poglavlja 7a Zakona od 6. rujna 2001. o cestovnom prijevozu, minimalna dob za upravljanje vozilima navedenim u vozačkoj dozvoli kategorije C je 18 godina,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • završetak obuke,
 • položen državni ispit.

Uslovi za vožnju za kategoriju C

 • motorno vozilo najveće dopuštene mase veće od 3,5 tone, s izuzetkom autobusa,
 • kombinacija vozila koja se sastoji od vozila iz prve točke i lake prikolice
 • poljoprivredni traktor ili vozilo koje se sporo kreće.
 • vozila navedena za vozačku dozvolu kategorije AM.

Vozačka dozvola KAT D

Uvjet za dobivanje vozačke dozvole Kategorija C je:

Vozačka dozvola KAT D
 • dostizanje odgovarajuće dobi – 24 godine,
 • za osobe koje su stekle početnu kvalifikaciju navedenu u odredbama Poglavlja 7a Zakona od 6. rujna 2001. o cestovnom prijevozu, minimalna dob za upravljanje vozilima navedenim u kategoriji D vozačke dozvole je 21 godina,
 • za osobe koje su stekle ubrzanu početnu kvalifikaciju, kako je definirano odredbama poglavlja 7a Zakona od 6. rujna 2001. o cestovnom prijevozu, minimalna dob za upravljanje vozilima navedenim u vozačkoj dozvoli kategorije D je – 23 ili 21 godina, osim što takva osoba smije upravljati samo vozilima koja obavljaju redoviti prijevoz putnika na komunikacijskim linijama u smislu odredbi Zakona od 6. rujna 2001. o cestovnom prijevozu
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • završetak obuke,
 • položen državni ispit.

Uslovi za vožnju za kategoriju C

 • autobusom,
 • poljoprivredni traktor ili vozilo koje se sporo kreće,
 • vozila navedena za vozačku dozvolu kategorije AM.

Vozačka dozvola KAT T

Uvjet za dobivanje vozačke dozvole Kategorija T je:

Vozačka dozvola KAT T
 • navršiti odgovarajuću dob – najmanje 16 godina,
 • pristanak roditelja ili staratelja, ako ste mlađi od 18 godina,
 • završetak obuke,
 • položen državni ispit.

Uslovi za vožnju za kategoriju C

 • poljoprivredni traktor ili vozilo koje se sporo kreće
 • kombinacija vozila koja se sastoji od poljoprivrednog traktora s prikolicom (prikolice) ili vozila koje se sporo kreće
 • s prikolicom (prikolice),
 • vozila navedena za vozačku dozvolu kategorije AM;